Previous

Ngày chốt hồ sơ học lái xe b2 đang đến gần, bạn đã ghi danh?

Next
no image
This ad doesn't have any photos.
Date5/17/2021 1:50:16 AM
Promote
09199920660919992066
Chỉ còn 3 ngày cuối cùng trước khi Sở GTVT chốt danh sách thi đợt tháng 10, hãy nhanh tay đăng ký ngay để đảm bảo suất thi sớm nhất theo theo chương trình cũ.
Theo thông tin từ Sở GTVT, dự kiện cuối nằm 2021 và đầu năm 2022 sẽ chính thức áp dụng quy định thi mới. Thay vì phần thực hành chỉ bao gồm 2 bài thi: Sa hình và đường trường, nay sẽ được bổ sung thêm phần thi xe mô hình ( Cabin). Như vậy, quá trình học và thi bằng b2 sắp tới sẽ có nhiều thay đổi, học phí sẽ tăng cao, tỷ lệ đậu thấp hơn.
facebook
Like us on Facebook!