Previous

Bài thi nào khó nhất trong 11 bài thi sa hình bằng b2?

Next
Date6/10/2021 8:22:56 AM
Promote
09199920660919992066
Quá trình thi sa hình bằng lái ô tô b2 sẽ trãi qua 11 bài thi tất cả, ở mỗi bài thi sẽ có những yêu cầu riêng biệt. Tuỳ thuộc vào từng bài thi mà bạn sẽ bị trừ điểm khác nhau nếu mắc lỗi, chẳng hạn cán vạch người đi bộ sẽ bị trừ 5 điểm ( Tháng điểm 100, 80 điểm là đậu). Tuy nhiên, có một số bài thi sẽ có trường hợp bị loại trực tiếp, tiêu biểu nhất chính là bài thi xuất phát ngang dốc.
Đây có thể nói là bài thi tử thần thì phần lớn thí sinh thi trượt đa phần là ở bài thi này. Yêu cầu sơ bộ của bài thi là thi sính cần phải dừng ngang ngốc, trước vách kẻ từ 30-50cm ( Tuỳ sân thi). Nếu bánh xe năm trong khoảng cách cho phép thì thí sinh sẽ đạt yêu cầu, việc tiếp theo là cho xe di chuyển lên dốc.
Ở bài thi này sẽ có 2 lỗi dễ mắc nhất chính là tuột dốc và tắt máy. Và nếu thí sinh bị trượt dốc quá nhiều thì sẽ bị loại trực tiếp.
facebook
Like us on Facebook!