Previous

รับจัดหาครูชาวต่างชาติ

Next
Date9/23/2021 11:45:11 PM
Promote
บริษัท อีดียูสมาร์ท จำกัด รับจัดหาครูฝรั่ง รับจัดส่งครูชาวต่างชาติ (Native speaker / European) เจ้าของภาษา รับจัดหาครูชาวฟิลิปปินส์ รับจัดส่งครูฟิลิปปินส์ สำเนียงดี เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆสำหรับภาค English Program ของโรงเรียน ศูนย์กลางในการช่วยเหลือจัดหาครูชาวต่างชาติที่เหมาะสมกับระดับชั้นนักเรียนของท่าน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บริการรับจัดส่งครูชาวต่างชาติ สำหรับโรงเรียน / สถาบันภาษา -
facebook
Like us on Facebook!