Previous

h07rn-f

Next
Promote
H07RN-F สายไฟกันน้ำ สายไฟใต้น้ำ เมื่อติดตั้งอยู่กับที่และมีการป้องกันสาย เช่น การติดตั้งแบบร้อยท่อ สามารถใช้กับไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟได้ถึง 1000 V ในสายที่ตัวนำไฟฟ้ามีขนาดเท่ากัน จะรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า ประมาณ 20% ในสายหลายคอร์ และ 25-47% สำหรับสายเดี่ยว ฉนวนยางทนต่อแรงทางกลและสภาพอากาศได้ดีกว่าฉนวนพีวีซี.
facebook
Like us on Facebook!